İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Şirketimizin misyon ve vizyonu doğrultusunda ülkemizin istihdamına katkıda bulunarak uygun ve nitelikli  iş gücünün Türkiye’de ilk tercihi olmak ve bunu sürekli kılmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Rekabet ortamında farkı yaratanın İnsan olduğu bilincinden hareketle; çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek, şirkete olan bağlılık ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirerek şirketimizin rekabet gücünü artırmaktır. İnsan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonlarını yerine getirerek; başarılı, motive olmuş, mutlu, değişime açık ve kendini SPHEROS ailesinin bir üyesi olarak gören nitelikli insan gücü kaynaklarına sahip olmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız

* İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
* Personelin yeteneklerine uygun yetiştirme ve gelişme imkanı sağlamak,
* Yapılan görevin niteliğine uygun güvenli çalışma olanakları sağlamak,
* Personelin çalışma isteğini arttırıcı nitelikteki bir iş ortamını sağlamak,

Eğitim Sistemimiz

Spheros insan kaynakları politikaları içerisinde, stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gelişimini desteklemeyi, motivasyon ve iş tatmini yaratmayı hedeflemektedir.
Şirketimizde göreve yeni başlayan çalışanlarımıza şirketin organizasyon yapısı, Kalite politikası, iş güvenliği çalışma koşulları diğer departmanların iş süreçleri gibi konularda oryantasyon eğitimi verilir.

Her yılın sonunda, bir sonraki yıl için, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan performansı ve işin gerekleri göz önünde bulundurularak eğitim programları planlanmakta ve yıl içerisinde gerçekleştirilmektedir. Yıl içerisinde önceliklerin değişmesi ve yeni ihtiyaçların oluşması durumunda tüm çalışanlarımız için plan dışı eğitimler de sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut eğitim programlarının iyileştirilmesi ve yeni eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla verdiğimiz eğitimlerin etkinliği de ölçülmektedir

Ücret Politikası ve Ek Ödemeler:

Maaş

İşe kabulde çalışana, şirketin ücret skalasına göre belirlenen ücret verilir. Yılda bir kez Ocak ayında ücret zammı yapılır. Ücret artışlarında enflasyon ve performans göz önünde bulundurulur.

İkramiye

Şirket personeline Mayıs ve Kasım aylarında ücretleriyle birlikte yılda iki kez olmak üzere birer brüt maaş tutarında ikramiye ödemesi yapılır.

Prim

Tüm yöneticiler, idari personel ve üretim amirleri yıl içerisindeki performansları üzerinden ve yıllık hedeflerini gerçekleştirme oranlarına göre prim alırlar. 

Sosyal Olanaklar:

Yakacak Yardımı

Yakacak yardımı Ekim ayı başında 1 ton kömür karşılığı nakdi olarak yılda 1 defaya mahsus olmak üzere deneme süresini tamamlamış tüm personele yapılır. 

Erzak Yardımı

Tüm personele yılda 1 kez Ramazan ayı öncesinde erzak yardımı yapılır.

Bayram Ödemesi

Ramazan ve Kurban bayramlarında deneme süresini tamamlamış tüm personele bayram ödemesi verilir. Bayram ödemesi her yıl enflasyon oranları baz alınarak arttırılır.

Evlilik ve Doğum Yardımı

Evlenen, eşi veya kendisi doğum yapan deneme süresini doldurmuş tüm personele  şirketin belirlemiş olduğu  bedel üzerinden nakdi yardım yapılır.

Yemek ve Ulaşım İmkanları

Tüm personele servis ve yemek uygulaması mevcuttur.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası İdari Kadro elemanlarında işe girdikleri günden itibaren, üretim çalışanlarında firmadaki 2. yıllarından itibaren geçerli olmak üzere yaptırılır.

Sağlık

İşyerinin ve çalışanlarımızın sağlık gereksinimlerini karşılamak için iş yerimizde bir sağlık birimi bulunmaktadır. İşyeri hekimimiz muayene saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Gerekli durumlarda personelimiz hastaneye sevk edilir. 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Tüm personel ile yılda minimum bir kez olmak üzere çeşitli yemek, eğlence organizasyonları düzenlenmektedir. Ayrıca Langırt, masa tenisi, pilates ve futbol gibi spor aktivitelerimizle de çalışanlarımıza ara dinlenmelerinde ya da mesai saatleri bitiminde işten uzaklaşıp hem bedensel hem zihinsel zinde kalmaları ve aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmeleri sağlanmaktadır.

Staj Olanakları:

Spheros'da uygulanan staj sisteminin temel amacı üniversite, yüksekokul, teknik lise, endüstri meslek lisesi vb. öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden en yetkin olanlarına, staj olanağı vermek; staj süresince başarılı olan öğrencileri öğrenimleri sonunda ihtiyaçlar doğrultusunda kuruluşumuza kazandırmaktır.

Lise Stajları

Spheros’da lise stajları, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından şirket içindeki bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan kadronun, Mayıs ayı içinde ilgili okul müdürlüklerine gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Staj yapacak olan öğrencilerin Meslek Eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan, en geç Eylül ayı eğitim öğretim yılı başlangıç haftası içinde İnsan Kaynakları Bölümü'ne ulaştırılarak staj süreci başlatılır. 

Üniversite Stajları

Spheros Yurtiçi ve Yurtdışında bulunan üniversite ve yüksek okul öğrencilerine staj olanağı sağlamaktadır. Üniversite staj dönemi genellikle Temmuz-Ağustos ayları arasında gerçekleşse de yurtdışındaki okullar için yılın farklı dönemlerinde belirlenmiş olan tarihlerde de  yapılabilir.
 

İletişim

Spheros Termo Sistemleri A.Ş.
Koza Mah. Evren Oto Sanayi Sitesi 1678 Sokak
No:17 34510 Esenyurt - İstanbul

Telefon: +90 (212) 672 15 90
Faks: +90 (212) 672 13 95
E-Mail: info@spheros.com.tr